DAFTAR Mahasiswa yang KRS nya TELAH di Setujui Dosen P.A
Fakultas ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Program Studi Ilmu Pemerintahan (S-1/REG)
No No MhsNama MahasiswaNama P.A
1 H1A113002 OKTARI PUTI LIKARSAProf. Dr. SUKAMTO SATOTO, S.H., M.H.
2 H1A113003 KEVIN RAMADI FEBRIANSYAHProf. Dr. SUKAMTO SATOTO, S.H., M.H.
3 H1A113004 MUHAMMAD WASYIM TAUFIQProf. Dr. SUKAMTO SATOTO, S.H., M.H.
4 H1A113005 BIMO WIROTAMAProf. Dr. SUKAMTO SATOTO, S.H., M.H.
5 H1A113006 DIMAS D WIBISONOProf. Dr. SUKAMTO SATOTO, S.H., M.H.
6 H1A113007 ANDRIWIDANA NEKSONProf. Dr. SUKAMTO SATOTO, S.H., M.H.
7 H1A113008 SUPRIADIProf. Dr. SUKAMTO SATOTO, S.H., M.H.
8 H1A113009 HISAR FRERA SIMANGUNGSONGDr. HUSIN ILYAS, SH.,MH.
9 H1A113011 ILA RAMAYANIDr. HUSIN ILYAS, SH.,MH.
10 H1A113012 MUHAMMAD LUTFIDr. HUSIN ILYAS, SH.,MH.
11 H1A113013 YENTRI ALFIRADr. HUSIN ILYAS, SH.,MH.
12 H1A113014 DITYO ADI PRAKOSODr. HUSIN ILYAS, SH.,MH.
13 H1A113015 FAJRIY RAHMAN SUWANDIDr. HUSIN ILYAS, SH.,MH.
14 H1A113016 INRIYANIDr. HUSIN ILYAS, SH.,MH.
15 H1A113017 ARIEF SUTOPOProf. Dr. BAHDER JOHAN NASUTION, S.H.,M.Hum
16 H1A113019 DINI REZA FERNANDAProf. Dr. BAHDER JOHAN NASUTION, S.H.,M.Hum
17 H1A113020 RISA NOVRIANTIProf. Dr. BAHDER JOHAN NASUTION, S.H.,M.Hum
18 H1A113021 SEPTYA EKA SAFITRIProf. Dr. BAHDER JOHAN NASUTION, S.H.,M.Hum
19 H1A113022 ELSA SUCI RAMADHANIProf. Dr. BAHDER JOHAN NASUTION, S.H.,M.Hum
20 H1A113023 TRY IRMAN SAPUTRAProf. Dr. BAHDER JOHAN NASUTION, S.H.,M.Hum
21 H1A113024 NINDI KANIAProf. Dr. BAHDER JOHAN NASUTION, S.H.,M.Hum
22 H1A113025 WIDIAWATIDr. HARTATI, S.H., M.H.
23 H1A113026 OKSA TRIANADr. HARTATI, S.H., M.H.
24 H1A113027 HENGKY SESMINTODr. HARTATI, S.H., M.H.
25 H1A113028 YASSER ASHARIDr. HARTATI, S.H., M.H.
26 H1A113029 ANGGI FERI HAKTADr. HARTATI, S.H., M.H.
27 H1A113030 AYU TRIASTARIDr. HARTATI, S.H., M.H.
28 H1A113031 DEWI RENATA NAIBAHODr. HARTATI, S.H., M.H.
29 H1A113032 JULIAN UNBERTADr. HARTATI, S.H., M.H.
30 H1A113034 MUHAMMAD ABIMANYUDR. HELMI, S.H., M.H.
31 H1A113035 DIAN SUPRAYITNODR. HELMI, S.H., M.H.
32 H1A113036 MUHAMMAD HARYASENA SYAHPUTRADR. HELMI, S.H., M.H.
33 H1A113037 NOVA MARYANADR. HELMI, S.H., M.H.
34 H1A113038 PUTRI PERMATASARIDR. HELMI, S.H., M.H.
35 H1A113039 MUHAMMAD MALDINIDR. HELMI, S.H., M.H.
36 H1A113040 DWI WAHYONODR. HELMI, S.H., M.H.
37 H1A113042 ABDULLAH LUFFIHARYADI, SH., MH.
38 H1A113044 SINTAHARYADI, SH., MH.
39 H1A113045 DESYNTA NANDAHARYADI, SH., MH.
40 H1A113046 ORIZA TRIANI WULANDARIHARYADI, SH., MH.
41 H1A113047 M. RIDHO ANUGRAHAHARYADI, SH., MH.
42 H1A113049 DEMIL ADHA RIYANDIHAFRIDA, SH, MH
43 H1A113050 RIO PRANSISKOHAFRIDA, SH, MH
44 H1A113051 NOVA KURNIA SARIHAFRIDA, SH, MH
45 H1A113052 FALDINO FADINIHAFRIDA, SH, MH
46 H1A113053 NANANG SANTOSOHAFRIDA, SH, MH
47 H1A113056 RIZKA NUR AINIHAFRIDA, SH, MH
48 H1A113057 ESTHER HOTMARIA SHABETA ZARKASI, SH., MH.
49 H1A113058 RIKA OKTAVIANTIA ZARKASI, SH., MH.
50 H1A113059 SHINTA SARISETYA WA ZARKASI, SH., MH.
51 H1A113061 ABDI TRISNA NUGRAHAA ZARKASI, SH., MH.
52 H1A113063 RIZANIL ALKAUSARIA ZARKASI, SH., MH.
53 H1A113066 SYAFRIZALANDRIZAL, SH.,MH.
54 H1A113067 ACHMAD RIFANIANDRIZAL, SH.,MH.
55 H1A113068 RISKI DWI UMAYAHANDRIZAL, SH.,MH.
56 H1A113069 AMALIA SARIANDRIZAL, SH.,MH.
57 H1A113070 ALVI NOPERDOANDRIZAL, SH.,MH.
58 H1A113071 ROKAN SAPUTRAANDRIZAL, SH.,MH.
59 H1A113072 BOBBY AGUSTIANANDRIZAL, SH.,MH.
60 H1A113073 FARID MAULANA YRDICKY AZWAN, S.H., M.H.
61 H1A113075 REZA PAHLEVIDICKY AZWAN, S.H., M.H.
62 H1A113076 AMMAR HAZROBDICKY AZWAN, S.H., M.H.
63 H1A113077 VIRGIAWAN LISTIANTODICKY AZWAN, S.H., M.H.
64 H1A113078 IRWANDI IRSYADDICKY AZWAN, S.H., M.H.
65 H1A113080 RENDY JENNIAGARA PURBADICKY AZWAN, S.H., M.H.
66 H1A113081 MIA HERMAYARETNO KUSNIATI, S.H., M.hum
67 H1A113082 CICI APRIANTIRETNO KUSNIATI, S.H., M.hum
68 H1A113083 AGUSTIAN FATIMARETNO KUSNIATI, S.H., M.hum
69 H1A113084 NOVITRY PRATIWIRETNO KUSNIATI, S.H., M.hum
70 H1A113085 TAPIP PRIMADONARETNO KUSNIATI, S.H., M.hum
71 H1A113087 DANIEL Y NAINGGOLANRETNO KUSNIATI, S.H., M.hum
72 H1A113088 DEWI TRIJAYANTIRETNO KUSNIATI, S.H., M.hum
73 H1A113090 ADE ILLYASYAHRATNA DEWI, SH.,MH.
74 H1A113091 TRISTIANTORATNA DEWI, SH.,MH.
75 H1A113092 MUHAMMAD FITRANRATNA DEWI, SH.,MH.
76 H1A113093 SUAIBARATNA DEWI, SH.,MH.
77 H1A113094 ANISYA GITA PRATNA DEWI, SH.,MH.
78 H1A113095 HENDRI EFENDIRATNA DEWI, SH.,MH.
79 H1A113096 ERITA KUMALA SARIRATNA DEWI, SH.,MH.
80 H1A113098 RAGINA MARDIYAH ATIQISWANDI, SH., M.H.
81 H1A113099 GAYATRI CHANDRAISWANDI, SH., M.H.
82 H1A113100 GUSTI AGUNG LESTARIISWANDI, SH., M.H.
83 H1A113101 FARID MUHAMMADISWANDI, SH., M.H.
84 H1A113103 LESTARI FITRIANI SITANGGANGISWANDI, SH., M.H.
85 H1A113104 PUGUH PRIYANTOISWANDI, SH., M.H.
86 H1A113105 VICKY PUTRAMOHAMAD RAPIK, M.Fil I.,M.H
87 H1A113106 AKHMAD RAMADHAN SURYA MAULANAMOHAMAD RAPIK, M.Fil I.,M.H
88 H1A113107 WIDYA FERANITAMOHAMAD RAPIK, M.Fil I.,M.H
89 H1A113108 CANDRA WANTARAMOHAMAD RAPIK, M.Fil I.,M.H
90 H1A113109 HAFIZZITNIMOHAMAD RAPIK, M.Fil I.,M.H
91 H1A113110 SYUKRIATIMOHAMAD RAPIK, M.Fil I.,M.H
92 H1A113112 VELLA SANOVARATNA DEWI, SH.,MH.
93 H1A113113 RIZKAN RIPATIHARYADI, SH., MH.
94 H1A114001 HUSNI MUBARAKRATNA DEWI, SH.,MH.
95 H1A114002 CHINTIA HARERA MH. TAUFIK YAHYA, S.H., M.H.
96 H1A114003 MUHAMMAD IQBAL SYH. TAUFIK YAHYA, S.H., M.H.
97 H1A114004 NOVA DIANAH. TAUFIK YAHYA, S.H., M.H.
98 H1A114005 ZUKRIH. TAUFIK YAHYA, S.H., M.H.
99 H1A114006 YAYAN JONI HARTAH. TAUFIK YAHYA, S.H., M.H.
100 H1A114007 DWI NOFITASARIH. TAUFIK YAHYA, S.H., M.H.
101 H1A114008 FEBRIYANZAH. TAUFIK YAHYA, S.H., M.H.
102 H1A114010 LARAS ARI RAHMAWATIH. TAUFIK YAHYA, S.H., M.H.
103 H1A114011 FIRNANDAR SYAHPUTRAH. TAUFIK YAHYA, S.H., M.H.
104 H1A114012 ILHAM AKBARH. TAUFIK YAHYA, S.H., M.H.
105 H1A114013 ARIF AHMAD FIKRIIVAN FAUZANI RAHARJA, SH., MH.
106 H1A114014 BESSE GUSRIANIIVAN FAUZANI RAHARJA, SH., MH.
107 H1A114015 DEWI ROSINTAN SITUMORANGIVAN FAUZANI RAHARJA, SH., MH.
108 H1A114016 PUTRA LEGOWOIVAN FAUZANI RAHARJA, SH., MH.
109 H1A114017 M. ARI FIRMANSYAHIVAN FAUZANI RAHARJA, SH., MH.
110 H1A114018 NOVI ANGGRIANIIVAN FAUZANI RAHARJA, SH., MH.
111 H1A114019 ATIKA DWI RAHAYUIVAN FAUZANI RAHARJA, SH., MH.
112 H1A114020 DANNY PRASETYO ADIIVAN FAUZANI RAHARJA, SH., MH.
113 H1A114021 NABILLAIVAN FAUZANI RAHARJA, SH., MH.
114 H1A114022 M. SUTANTOIVAN FAUZANI RAHARJA, SH., MH.
115 H1A114023 DIMAS PRIANGGA DWINOTOIVAN FAUZANI RAHARJA, SH., MH.
116 H1A114024 MAEI RINTA SARIIVAN FAUZANI RAHARJA, SH., MH.
117 H1A114025 TUTI ALAWIYAHMERI YARNI, SH.,MH.
118 H1A114026 JUNAIDIMERI YARNI, SH.,MH.
119 H1A114027 HERU JULIANSYAHMERI YARNI, SH.,MH.
120 H1A114028 YUSNA ANNISA RACHMANIAMERI YARNI, SH.,MH.
121 H1A114029 YOGI BRAWIJAYAMERI YARNI, SH.,MH.
122 H1A114030 RANTI AMELIAMERI YARNI, SH.,MH.
123 H1A114031 DESI YANTIMERI YARNI, SH.,MH.
124 H1A114032 MUHAMMAD REZA HIMAWANMERI YARNI, SH.,MH.
125 H1A114033 HELLY ALKHUSYAIRIMERI YARNI, SH.,MH.
126 H1A114034 IVAN PRATAMAMERI YARNI, SH.,MH.
127 H1A114035 SRI MAHARANI KEMALAMERI YARNI, SH.,MH.
128 H1A114037 YULI SANTIKAFITRIA, SH.MH
129 H1A114038 ALFISYAHRFITRIA, SH.MH
130 H1A114039 MUTHI`AHFITRIA, SH.MH
131 H1A114040 M DZAKY ALY MAS ADYFITRIA, SH.MH
132 H1A114041 CAHYA APRILIAFITRIA, SH.MH
133 H1A114042 KARLINA VERADIA SFITRIA, SH.MH
134 H1A114043 ROZA NOPITA SARIFITRIA, SH.MH
135 H1A114044 ANDYFITRIA, SH.MH
136 H1A114045 NUR AZIZAH ERWANFITRIA, SH.MH
137 H1A114046 AHMAD RIFQI MAULANAFITRIA, SH.MH
138 H1A114047 BELLA MUTIAFITRIA, SH.MH
139 H1A114048 SENTIA FARNELIAFITRIA, SH.MH
140 H1A114050 WIDYA YULIS SETIANENGRUMARFA I, SH, MH.
141 H1A114051 BERTY CAHYANINGRUMARFA I, SH, MH.
142 H1A114052 DHITA MONIKAISWANDI, SH., M.H.
143 H1A114053 MUTIARA SYAFIRAISWANDI, SH., M.H.
144 H1A114054 HERMANSYAHARFA I, SH, MH.
145 H1A114055 IMAM ANSORIProf. Dr. SUKAMTO SATOTO, S.H., M.H.
146 H1A114056 FM. INDAH SARIARFA I, SH, MH.
147 H1A114057 LENI HASALENAARFA I, SH, MH.
148 H1A114058 REFAH ARDHI. SARFA I, SH, MH.
149 H1A114059 INTI SUCI MASYITHOARFA I, SH, MH.
150 H1A114060 DELIMA CITY CERIA SIARFA I, SH, MH.
151 H1A114061 MONIKARAHAYU REPINDOWATY HARAHAP, SH. LL.M
152 H1A114062 MUHAMMAD HABIBIRAHAYU REPINDOWATY HARAHAP, SH. LL.M
153 H1A114063 SITI PERLENARAHAYU REPINDOWATY HARAHAP, SH. LL.M
154 H1A114064 NUNIK RIAWATIRAHAYU REPINDOWATY HARAHAP, SH. LL.M
155 H1A114065 OZY NOVEZARAHAYU REPINDOWATY HARAHAP, SH. LL.M
156 H1A114066 RISKY WAHYULINRAHAYU REPINDOWATY HARAHAP, SH. LL.M
157 H1A114067 NURMALA DESIRAHAYU REPINDOWATY HARAHAP, SH. LL.M
158 H1A114068 IKHLASUL AMAL AKWANRAHAYU REPINDOWATY HARAHAP, SH. LL.M
159 H1A114069 VISKA TRI PINIARAHAYU REPINDOWATY HARAHAP, SH. LL.M
160 H1A114070 HENDRARAHAYU REPINDOWATY HARAHAP, SH. LL.M
161 H1A114071 NEGA PERTIWIRAHAYU REPINDOWATY HARAHAP, SH. LL.M
162 H1A114072 RAFEL PRANATARAHAYU REPINDOWATY HARAHAP, SH. LL.M
163 H1A114073 WAHYU HIDAYATBUDI ARDIANTO, SH., MH
164 H1A114074 TRI RAMADANI PRATAMABUDI ARDIANTO, SH., MH
165 H1A114075 AISIYAH DYNTA ILHAMI PUTRIBUDI ARDIANTO, SH., MH
166 H1A114076 BOBY INDRA GUNAWANBUDI ARDIANTO, SH., MH
167 H1A114077 MELDANIBUDI ARDIANTO, SH., MH
168 H1A114078 HAYATIBUDI ARDIANTO, SH., MH
169 H1A114079 DANDY RAMADHAN FBUDI ARDIANTO, SH., MH
170 H1A114080 ALISA JULIKA PUTRIBUDI ARDIANTO, SH., MH
171 H1A114081 YANA ARIYANTIBUDI ARDIANTO, SH., MH
172 H1A114082 RINA NEPRIDABUDI ARDIANTO, SH., MH
173 H1A114083 ANNISA KEMBANG LESTARIBUDI ARDIANTO, SH., MH
174 H1A114084 YENI MUSTIKABUDI ARDIANTO, SH., MH
175 H1A114085 SAMUEL RAIMONDO PURBAAYU DESIANA, SH., MH
176 H1A114086 NADYA FITRISNAAYU DESIANA, SH., MH
177 H1A114087 M. ADIE KURNIAWANAYU DESIANA, SH., MH
178 H1A114088 M ADITYA KAWAI IAYU DESIANA, SH., MH
179 H1A114089 POVI ARISTAAYU DESIANA, SH., MH
180 H1A114091 SISKA OKTAVIAAYU DESIANA, SH., MH
181 H1A114093 FAZRIANITA SYEPUTRIAYU DESIANA, SH., MH
182 H1A114094 TRI WAHYUDIAYU DESIANA, SH., MH
183 H1A114095 ASIH NASTITI AZMIAYU DESIANA, SH., MH
184 H1A114096 MAYSITALESTARIAYU DESIANA, SH., MH
185 H1A114097 ASTRI DWI ANDINISULHI MUHAMAD DAUD ABDUL KADIR, Lc., M.H
186 H1A114098 TRI WAHYUDASULHI MUHAMAD DAUD ABDUL KADIR, Lc., M.H
187 H1A114099 LEO SOPIYANSULHI MUHAMAD DAUD ABDUL KADIR, Lc., M.H
188 H1A114100 INDRA KURNIAWANSULHI MUHAMAD DAUD ABDUL KADIR, Lc., M.H
189 H1A114101 INDRA YUNALDISULHI MUHAMAD DAUD ABDUL KADIR, Lc., M.H
190 H1A114102 AMI DANIEL MAINARDOSULHI MUHAMAD DAUD ABDUL KADIR, Lc., M.H
191 H1A114103 EKO BANGUN SUTRISNOSULHI MUHAMAD DAUD ABDUL KADIR, Lc., M.H
192 H1A114104 AMELIA OKTARINASULHI MUHAMAD DAUD ABDUL KADIR, Lc., M.H
193 H1A114105 DEDI RAMADESSULHI MUHAMAD DAUD ABDUL KADIR, Lc., M.H
194 H1A114106 KRISTINA MAGDALENA SSULHI MUHAMAD DAUD ABDUL KADIR, Lc., M.H
195 H1A114107 FAJRI AGUSTIANSULHI MUHAMAD DAUD ABDUL KADIR, Lc., M.H
196 H1A114108 MUHAMMAD QHUSAIRI ADIKANANDASULHI MUHAMAD DAUD ABDUL KADIR, Lc., M.H
197 H1A114109 FERI DWI JAYANTOBUNGA PERMATASARI, S.H., M.H.
198 H1A114110 BELLA DWI FITRIANIBUNGA PERMATASARI, S.H., M.H.
199 H1A114111 OVINDA MAITRIANAProf. Dr. SUKAMTO SATOTO, S.H., M.H.
200 H1A114112 RATNA SARI SIMBOLONBUNGA PERMATASARI, S.H., M.H.
201 H1A114113 AJENG ENDIANTARI PRATIWIBUNGA PERMATASARI, S.H., M.H.
202 H1A114114 HOTMIAN SIMANJUNTAKBUNGA PERMATASARI, S.H., M.H.
203 H1A114116 FAJAR SYARIFMANBUNGA PERMATASARI, S.H., M.H.
204 H1A114117 ABD MUBARAK SAPUTRABUNGA PERMATASARI, S.H., M.H.
205 H1A114118 MORRIS JANTITO PASARIBUBUNGA PERMATASARI, S.H., M.H.
206 H1A114121 SETIA DEWIRATNA DEWI, SH.,MH.
207 H1A114122 ARLI WIDI ASTUTIISWANDI, SH., M.H.
208 H1A114123 DESI RULLI PURWANTIISWANDI, SH., M.H.
209 H1A114124 MIA ROMAITARATNA DEWI, SH.,MH.
210 H1A114125 ROMA PEBRIADIRATNA DEWI, SH.,MH.
211 H1A114126 GINANJAR PRAMESWARA NUGRAHAISWANDI, SH., M.H.
212 H1A114127 ABDUL GOFURISWANDI, SH., M.H.
213 H1A114128 FITRI YULIANTIRATNA DEWI, SH.,MH.
214 H1A114129 SRI WIDIASTUTIRATNA DEWI, SH.,MH.
215 H1A114130 SUSELAWATIRATNA DEWI, SH.,MH.
216 H1A114131 SUSANTORATNA DEWI, SH.,MH.
217 H1A114132 PADILLAWATIISWANDI, SH., M.H.
218 H1A114133 LEO VERNANDES ABUSTANUDDIN, SH., LL.M.
219 H1A114135 JULIAR USMAN SIDIQRIRI MARIA FATRIANI, S.Sos., M.Si.
220 H1A114136 SERLIA WINDA SARIRIRI MARIA FATRIANI, S.Sos., M.Si.
221 H1A114137 NANIK SULASTRIRIRI MARIA FATRIANI, S.Sos., M.Si.
222 H1A114139 YELMIZARIRI MARIA FATRIANI, S.Sos., M.Si.
223 H1A114140 HAFIZOH YUELSA BELARIRI MARIA FATRIANI, S.Sos., M.Si.
224 H1A114142 MUHAMMAD ABRAM EDNARIRI MARIA FATRIANI, S.Sos., M.Si.
225 H1A114143 YULANTIA MUGHNIHAYAT UMAYARIRI MARIA FATRIANI, S.Sos., M.Si.
226 H1A114144 DENA SYAMSIA MANULANGRIRI MARIA FATRIANI, S.Sos., M.Si.
227 H1A114145 MAYA APRILLIARIRI MARIA FATRIANI, S.Sos., M.Si.
228 H1A114146 LONA APRILIAProf. Dr. SUKAMTO SATOTO, S.H., M.H.
229 H1A114147 JUANDA RIZKI PRATAMAProf. Dr. SUKAMTO SATOTO, S.H., M.H.
230 H1A114148 MELANI WULANDARIProf. Dr. SUKAMTO SATOTO, S.H., M.H.
231 H1A114149 NENENG YULPITAProf. Dr. SUKAMTO SATOTO, S.H., M.H.
232 H1A114150 GHINA HELFINDRAProf. Dr. SUKAMTO SATOTO, S.H., M.H.
233 H1A114151 MIMIN MINARTIProf. Dr. SUKAMTO SATOTO, S.H., M.H.
234 H1A114152 ADAM HARDIATMOJODr. HUSIN ILYAS, SH.,MH.
235 H1A114153 RAHMAD HIDAYATDr. HUSIN ILYAS, SH.,MH.
236 H1A114154 ILHAM NURDr. HUSIN ILYAS, SH.,MH.
237 H1A114155 ERNIPA JULIANIDr. HUSIN ILYAS, SH.,MH.
238 H1A114156 DEBBY RIYANIISWANDI, SH., M.H.
239 H1A114157 LENI NURYAWATIProf. Dr. BAHDER JOHAN NASUTION, S.H.,M.Hum
240 H1A114158 NADYA RIZKAProf. Dr. BAHDER JOHAN NASUTION, S.H.,M.Hum
241 H1A114159 M NURUL ICHWANProf. Dr. BAHDER JOHAN NASUTION, S.H.,M.Hum
242 H1A114160 ROBBY MARDINO JProf. Dr. BAHDER JOHAN NASUTION, S.H.,M.Hum
243 H1A114161 NUR AINIProf. Dr. BAHDER JOHAN NASUTION, S.H.,M.Hum
244 H1A114162 INDAH PRAMESTIDr. HARTATI, S.H., M.H.
245 H1A114163 YOGIE PRASETYODr. HARTATI, S.H., M.H.
246 H1A114164 HERMAN EDUWARD MDr. HARTATI, S.H., M.H.
247 H1A114165 M.EKKY WIDIYANDRI DPDr. HARTATI, S.H., M.H.
248 H1A114166 SILVIA RAHMIDR. HELMI, S.H., M.H.
249 H1A114168 DEZA APRILIANDR. HELMI, S.H., M.H.
250 H1A114169 ANGGUN NOFETRIVADR. HELMI, S.H., M.H.
251 H1A114170 ZIKWAN ANANDAHARYADI, SH., MH.
252 H1A114172 DIKA AGUSTIA AFRIANIHARYADI, SH., MH.
253 H1A114173 GEGE ZELI AKREPHARYADI, SH., MH.
254 H1A114174 AUDINA RAHMAYANTIHAFRIDA, SH, MH
255 H1A114175 MARIYANI SAFITRI IRBARHAFRIDA, SH, MH
256 H1A114176 TRI TIARA PUTRIHAFRIDA, SH, MH
257 H1A114177 NOVIAN CANDRA HHAFRIDA, SH, MH
258 H1A114178 ARDIANSYAH PUTRA DAMHAFRIDA, SH, MH
259 H1A114180 BRIAN BESTIANA ZARKASI, SH., MH.
260 H1A114181 CICI ELIANIA ZARKASI, SH., MH.
261 H1A114182 SRIDEVI ALAMINA ZARKASI, SH., MH.
262 H1A114183 DAVID SINAGAA ZARKASI, SH., MH.
263 H1A114185 DEFRIANSYAH SAPUTRAANDRIZAL, SH.,MH.
264 H1A114186 WAHYU TRIBOWOANDRIZAL, SH.,MH.
265 H1A114187 RUZIANSYAH PUTRAANDRIZAL, SH.,MH.
266 H1A114188 NOFRIYANSYAHANDRIZAL, SH.,MH.
267 H1A114189 ILHAM BINTANGANDRIZAL, SH.,MH.
268 H1A114190 WINDA WATI SYAHPUTRIDICKY AZWAN, S.H., M.H.
269 H1A114191 OSCAR GERRYDICKY AZWAN, S.H., M.H.
270 H1A114192 IRENA DAMARASTRIDICKY AZWAN, S.H., M.H.
271 H1A114193 PAHMI ANDINIDICKY AZWAN, S.H., M.H.
272 H1A114196 GEBBY HERYANTO. NRETNO KUSNIATI, S.H., M.hum
273 H1A114197 RTS DESTARI MAGHFIROHRETNO KUSNIATI, S.H., M.hum
274 H1A114198 KURNIADISAPUTRARETNO KUSNIATI, S.H., M.hum
275 H1A114199 IMAM SUJONOHARYADI, SH., MH.
276 H1A114200 YOGHY ZHEIN AG HSRATNA DEWI, SH.,MH.
277 H1A114201 DIANA HARIANTIRATNA DEWI, SH.,MH.
278 H1A114202 SRI RAHMADANA JANIANTIRATNA DEWI, SH.,MH.
279 H1A114203 MH R HASEMIRAZ KISWANDI, SH., M.H.
280 H1A114204 SYAFRINA WANDA FITRIISWANDI, SH., M.H.
281 H1A114205 KHAIRUL ROMADHONISWANDI, SH., M.H.
282 H1A114206 YANO SAPUTRAISWANDI, SH., M.H.
283 H1A114207 LUTFIA FITROTIN HUSNAHISWANDI, SH., M.H.
284 H1A114208 DERIL NURZAFTIMOHAMAD RAPIK, M.Fil I.,M.H
285 H1A114209 RAHMAH ANNISAMOHAMAD RAPIK, M.Fil I.,M.H
286 H1A114210 MUHAMMAD IMRON ROSYADIMOHAMAD RAPIK, M.Fil I.,M.H
287 H1A114211 RISKI PERMATA SARIMOHAMAD RAPIK, M.Fil I.,M.H
288 H1A114212 EVAN ALDIAN HALOHOMOHAMAD RAPIK, M.Fil I.,M.H
289 H1A114213 SRI DEVI MALINDAH. IRWANDI, S.H., M.H.
290 H1A114214 ELSA YANTI RESERVINAH. IRWANDI, S.H., M.H.
291 H1A114215 RD M IRHAM SAUKI MH. IRWANDI, S.H., M.H.
292 H1A114216 WIJI YULIANTIH. IRWANDI, S.H., M.H.
293 H1A114217 MAYA KARTIKA SARIH. IRWANDI, S.H., M.H.
294 H1A114218 M.RIDHO ALFATH. IRWANDI, S.H., M.H.
295 H1A114219 RIDHO FEBRIZALH. IRWANDI, S.H., M.H.
296 H1A114220 EKA FEBRIANTIH. IRWANDI, S.H., M.H.
297 H1A114221 AGUNG LESMANAH. IRWANDI, S.H., M.H.
298 H1A114222 RENI PERTIWIH. IRWANDI, S.H., M.H.
299 H1A114223 SUTANTIH. IRWANDI, S.H., M.H.
300 H1A114224 LIDEANA EKA PUTRIH. IRWANDI, S.H., M.H.
301 H1A114226 M.RANDY PANGESTUHAFRIDA, SH, MH
302 H1A114227 WAHYU BATARA P.RIRI MARIA FATRIANI, S.Sos., M.Si.
303 H1A114228 ENTI PUSPITASARIDr. HARTATI, S.H., M.H.
304 H1A114229 EBIN JULIANDAYULIA MONITA, SH.MH.
305 H1A114230 ELCO SETIA RAMOSA ZARKASI, SH., MH.
306 H1A114231 CIPTA SURANDI SITEPUDr. HUSIN ILYAS, SH.,MH.
307 H1A114232 MUHAMMAD RIZKY FARIANSYAHARFA I, SH, MH.
308 H1A114233 IWAN PRASTYADIARFA I, SH, MH.
309 H1A114234 BELA OPILA PUTRIRATNA DEWI, SH.,MH.
310 H1A114236 ALPURKON JUMADIRATNA DEWI, SH.,MH.
311 H1A114238 ISEP EPIMARYANIRAHAYU REPINDOWATY HARAHAP, SH. LL.M
312 H1A114240 SINTA ROSALINAYULIA MONITA, SH.MH.
313 H1A114242 APRIAN TAMBUNANYULIA MONITA, SH.MH.
314 H1A114243 RIO CANDRAA ZARKASI, SH., MH.
315 H1A114244 MUTHIA WITRIA ZARKASI, SH., MH.
316 H1A114245 ARLIN WIANDINIHAFRIDA, SH, MH
317 H1A114246 ALAN SAPUTRAHAFRIDA, SH, MH
318 H1A114247 RAHMAT SULAEMANHARYADI, SH., MH.
319 H1A114248 NASODINHARYADI, SH., MH.
320 H1A114249 MUHAMAD IRVAN HAFIZYULIA MONITA, SH.MH.
321 H1A114250 NITA FRISCILIA SYULIA MONITA, SH.MH.
322 H1A114251 MELINDA RIZKIYULIA MONITA, SH.MH.
323 H1A114253 THANDRI E KENNEDIBUSTANUDDIN, SH., LL.M.
324 H1A114254 M.KEVIN ARDYANBUSTANUDDIN, SH., LL.M.
325 H1A114256 CINDY ANGELINA PASARIBUDr. HUSIN ILYAS, SH.,MH.
326 H1A114257 M.A.ARIFUDDINBUSTANUDDIN, SH., LL.M.
327 H1A114258 M ICHSAN HSBBUSTANUDDIN, SH., LL.M.
328 H1A114259 WILLYM PRANATA SIHOMBINGBUSTANUDDIN, SH., LL.M.
329 H1A114260 M ALFARIZ HASBIBUSTANUDDIN, SH., LL.M.
330 H1A114261 DEVA BUDYAWANBUSTANUDDIN, SH., LL.M.
331 H1A114262 YAN MARSHALL SHAFRIDA, SH, MH
332 H1A114263 ACHMAD HASYIMIBUSTANUDDIN, SH., LL.M.
333 H1A114264 MELLA FRILIANINGRUMBUSTANUDDIN, SH., LL.M.
334 H1A114265 HASNUL HOTIMAHAKBAR KURNIA PUTRA, S.H., MH
335 H1A114266 PUSPITA VIKY AYU SHILA DEVIAKBAR KURNIA PUTRA, S.H., MH
336 H1A114267 TRISNA PUTRA YUNAAKBAR KURNIA PUTRA, S.H., MH
337 H1A114268 ELPRIDA P SIANTURIAKBAR KURNIA PUTRA, S.H., MH
338 H1A114269 TOMI PUTRAAKBAR KURNIA PUTRA, S.H., MH
339 H1A114270 M.JABAR ANDRIOAKBAR KURNIA PUTRA, S.H., MH
340 H1A114271 RAHMAT SUHARDIMAN PUTRAAKBAR KURNIA PUTRA, S.H., MH
341 H1A114272 MERARI PUSPA INDAH SAKBAR KURNIA PUTRA, S.H., MH
342 H1A114273 RUDI HANDIYONOAKBAR KURNIA PUTRA, S.H., MH
343 H1A114274 M.ERWIN HUSTOMO.HNAKBAR KURNIA PUTRA, S.H., MH
344 H1A114275 ISKANDARAKBAR KURNIA PUTRA, S.H., MH
345 H1A114276 WINANDA TIARAAKBAR KURNIA PUTRA, S.H., MH
346 H1A114277 RISKI FAHLEVIBUNGA PERMATASARI, S.H., M.H.
347 H1A114278 MASTER P BATUBARAISWANDI, SH., M.H.
348 H1A114280 RIKI APRIANSYAHBUSTANUDDIN, SH., LL.M.
349 H1A114281 RISMA DESTIABUSTANUDDIN, SH., LL.M.
350 H1A114282 HILDA S SINAMBELAA ZARKASI, SH., MH.
351 H1A114283 SITI DAHNIARA ZARKASI, SH., MH.
352 H1A114284 VADRIVAN ANUGRAHRATNA DEWI, SH.,MH.
353 H1A114285 APRILA PRASETIARATNA DEWI, SH.,MH.
354 H1A114286 RHADO CHARDOHARYADI, SH., MH.
355 H1A114287 ZAINUR AKBARRATNA DEWI, SH.,MH.
356 H1A115013 SELLY DWI KHOIRUNNISAHFIRMANSYAH PUTRA, S.H., M.H.
357 H1A115014 MUHAMAD IMAN PUTRAFIRMANSYAH PUTRA, S.H., M.H.
358 H1A115015 SRI WAHYUNIFIRMANSYAH PUTRA, S.H., M.H.
359 H1A115016 NOVENDRA WIJAYAFIRMANSYAH PUTRA, S.H., M.H.
360 H1A115017 RIZKY ROMADHANIFIRMANSYAH PUTRA, S.H., M.H.
361 H1A115018 MANIA ULFAFIRMANSYAH PUTRA, S.H., M.H.
362 H1A115019 MIYA AUDINAFIRMANSYAH PUTRA, S.H., M.H.
363 H1A115020 AHMAD RUSDIFIRMANSYAH PUTRA, S.H., M.H.
364 H1A115021 AGUS MUSTAWAFIRMANSYAH PUTRA, S.H., M.H.
365 H1A115022 PUTRI RAMONA SUCIPTA SIREGARFIRMANSYAH PUTRA, S.H., M.H.
366 H1A115023 MUHAMMAD FAJRI SETIAWANFIRMANSYAH PUTRA, S.H., M.H.
367 H1A115024 TRIA MUSTILAWATIFIRMANSYAH PUTRA, S.H., M.H.
368 H1A115025 PUTRI VISI ANARKIMOCHAMMAD FARISI, S.H., LL.M.
369 H1A115026 INDIRA DWI ANGGIMOCHAMMAD FARISI, S.H., LL.M.
370 H1A115027 TAUFIK THU PRABAWANAMOCHAMMAD FARISI, S.H., LL.M.
371 H1A115028 YULIANAMOCHAMMAD FARISI, S.H., LL.M.
372 H1A115029 LASNI ROHAMOCHAMMAD FARISI, S.H., LL.M.
373 H1A115031 NOVI ANGGRAINIMOCHAMMAD FARISI, S.H., LL.M.
374 H1A115032 ILHAM PRASASTYAMOCHAMMAD FARISI, S.H., LL.M.
375 H1A115033 RIZKY RAMDANIMOCHAMMAD FARISI, S.H., LL.M.
376 H1A115034 AGUNG DWI SAPUTRAMOCHAMMAD FARISI, S.H., LL.M.
377 H1A115035 MUHAMMAD FAJRIMOCHAMMAD FARISI, S.H., LL.M.
378 H1A115036 WANDOYOMOCHAMMAD FARISI, S.H., LL.M.
379 H1A115037 MUHAMMAD RAHMATIK ERBANOEKA BEKTI PUSPITA SARI, S.H., M.H.
380 H1A115038 REZA ALFARABIEKA BEKTI PUSPITA SARI, S.H., M.H.
381 H1A115039 CINDY AULIA OKTAVIANIEKA BEKTI PUSPITA SARI, S.H., M.H.
382 H1A115040 RAHMAT WAHYUDIEKA BEKTI PUSPITA SARI, S.H., M.H.
383 H1A115041 NOFEAR MARA CANDRAEKA BEKTI PUSPITA SARI, S.H., M.H.
384 H1A115042 OKKY KURNIAWANEKA BEKTI PUSPITA SARI, S.H., M.H.
385 H1A115043 ARINAWATIEKA BEKTI PUSPITA SARI, S.H., M.H.
386 H1A115044 PANJI GUSTIAN HADIEKA BEKTI PUSPITA SARI, S.H., M.H.
387 H1A115045 RARA AULYAEKA BEKTI PUSPITA SARI, S.H., M.H.
388 H1A115047 CENDIEKA BEKTI PUSPITA SARI, S.H., M.H.
389 H1A115048 DEWI KOES HERAWATYEKA BEKTI PUSPITA SARI, S.H., M.H.
390 H1A115049 FITRI RAHAYUASNIMAWATI, S.Pd., M.Pd.
391 H1A115050 IZAN FAJRI DSASNIMAWATI, S.Pd., M.Pd.
392 H1A115052 YONI ASTUTIASNIMAWATI, S.Pd., M.Pd.
393 H1A115053 EVI DAMAYANTI ADNINGASNIMAWATI, S.Pd., M.Pd.
394 H1A115054 SURATMANASNIMAWATI, S.Pd., M.Pd.
395 H1A115055 ARDIYANSYAHASNIMAWATI, S.Pd., M.Pd.
396 H1A115056 TRI ALIPAH MUSTARIASNIMAWATI, S.Pd., M.Pd.
397 H1A115057 DIYO RIZKY SAYUTIASNIMAWATI, S.Pd., M.Pd.
398 H1A115058 AGUNG LARYANASNIMAWATI, S.Pd., M.Pd.
399 H1A115059 LUTHFI FARHANDOASNIMAWATI, S.Pd., M.Pd.
400 H1A115060 INDAH PURNAMA SARIASNIMAWATI, S.Pd., M.Pd.
401 H1A115061 CAHYADI RUMASINGAPDIMAS RIZAL, S.Sos., M.Si.
402 H1A115062 ILHAM HABIBIEDIMAS RIZAL, S.Sos., M.Si.
403 H1A115063 NILA RAHMAYUNIDIMAS RIZAL, S.Sos., M.Si.
404 H1A115064 KASPULDIMAS RIZAL, S.Sos., M.Si.
405 H1A115065 SYURPANA NOFANDADIMAS RIZAL, S.Sos., M.Si.
406 H1A115066 MUHAMMAD FAJAR RAMADHANDIMAS RIZAL, S.Sos., M.Si.
407 H1A115067 ALHAMDA ALPIA P.DIMAS RIZAL, S.Sos., M.Si.
408 H1A115068 TITANIA AULIA SARIDIMAS RIZAL, S.Sos., M.Si.
409 H1A115069 VERAWATIDIMAS RIZAL, S.Sos., M.Si.
410 H1A115070 REFI UDIA AMINDADIMAS RIZAL, S.Sos., M.Si.
411 H1A115072 SISKA SURYANIDIMAS RIZAL, S.Sos., M.Si.
412 H1A115074 YENNY ILYASCITRA DARMINTO, S.IP.,M.M
413 H1A115075 LILI YUNI YANTICITRA DARMINTO, S.IP.,M.M
414 H1A115076 RIBHAN ADLICITRA DARMINTO, S.IP.,M.M
415 H1A115078 CHESY AMELIACITRA DARMINTO, S.IP.,M.M
416 H1A115079 AKHMAD AKBARCITRA DARMINTO, S.IP.,M.M
417 H1A115080 ANGGA INDRAWAN PUTRACITRA DARMINTO, S.IP.,M.M
418 H1A115081 GEMA PERKASACITRA DARMINTO, S.IP.,M.M
419 H1A115082 SPINOZACITRA DARMINTO, S.IP.,M.M
420 H1A115083 MUHAMMAD ROFIQI NSTCITRA DARMINTO, S.IP.,M.M
421 H1A115084 ANISACITRA DARMINTO, S.IP.,M.M
422 H1A115085 EDIKO YAUCIIr. MULAWARMAN, M.Si.
423 H1A115086 ALVIN SIr. MULAWARMAN, M.Si.
424 H1A115088 ROBINSAR GANANG BIr. MULAWARMAN, M.Si.
425 H1A115089 SARAH MOZA ANMUKTIIr. MULAWARMAN, M.Si.
426 H1A115090 SAEFUDINIr. MULAWARMAN, M.Si.
427 H1A115091 DODI AL VAYEDIr. MULAWARMAN, M.Si.
428 H1A115092 ANDIKA PURIIr. MULAWARMAN, M.Si.
429 H1A115093 ANGGIA NUR RAIDAH. YSPNETTY, SH., MH.
430 H1A115094 DADANG SURYA ATMAJANETTY, SH., MH.
431 H1A115095 UTOMO ARI RAHARJONETTY, SH., MH.
432 H1A115096 AYU RAHMAWATINETTY, SH., MH.
433 H1A115097 SUHARYANTIRIRI MARIA FATRIANI, S.Sos., M.Si.
434 H1A115098 DODI PRABUGANETTY, SH., MH.
435 H1A115099 M HUSNUL ARIEFNETTY, SH., MH.
436 H1A115100 PRAMADA PUTRANETTY, SH., MH.
437 H1A115102 NIA PERMITASARIPAHLEFI, S.H., M.Kn.
438 H1A115103 DWISAPUTRA WIJAYAPAHLEFI, S.H., M.Kn.
439 H1A115104 M. YUNUSPAHLEFI, S.H., M.Kn.
440 H1A115105 ZULFADLI AZIMPAHLEFI, S.H., M.Kn.
441 H1A115107 VIRA RAMADHANIPAHLEFI, S.H., M.Kn.
442 H1A115108 M ICHSAN FADHLIPAHLEFI, S.H., M.Kn.
443 H1A115109 DESI YULIYANIRATNA DEWI, SH.,MH.
444 H1A115110 RIAN RIZKI SAPUTRARATNA DEWI, SH.,MH.
445 H1A115111 YEMIMA SRATNA DEWI, SH.,MH.
446 H1A115112 AGUNG TRIATMOJORATNA DEWI, SH.,MH.
447 H1A115113 DAHYU SUSANTOISWANDI, SH., M.H.
448 H1A115114 JULINDA MAISYARAHISWANDI, SH., M.H.
449 H1A115115 IIN KURNIASIHISWANDI, SH., M.H.
450 H1A115116 HIKMAH HASUM JUHOLA ZARKASI, SH., MH.
451 H1A115117 ULUL AZMI ALFIQRIRATNA DEWI, SH.,MH.
452 H1A115118 YOSI ANGGELIAIVAN FAUZANI RAHARJA, SH., MH.
453 H1A115119 FRI HADI WASKITAIVAN FAUZANI RAHARJA, SH., MH.
454 H1A115120 NURUL HIDAYAHIVAN FAUZANI RAHARJA, SH., MH.
455 H1A115121 TIARA ARIYANIMERI YARNI, SH.,MH.
456 H1A115122 ARIEF ASWHADETHA TAMBUNANBUSTANUDDIN, SH., LL.M.
457 H1A115123 PEBRYANDA HANDICAMERI YARNI, SH.,MH.
458 H1A115124 DEWI MAYANG SARIBUSTANUDDIN, SH., LL.M.
459 H1A115125 OLGA SINDIABUSTANUDDIN, SH., LL.M.
460 H1A115126 FERZA ROBIANSAHRATNA DEWI, SH.,MH.
461 H1A116001 Nufri Hikmatul AmaliaBUNGA PERMATASARI, S.H., M.H.
462 H1A116002 ASEP SULAIMANBUNGA PERMATASARI, S.H., M.H.
463 H1A116003 Dinda Rosanti Salsa BelaBUNGA PERMATASARI, S.H., M.H.
464 H1A116004 PAISALBUNGA PERMATASARI, S.H., M.H.
465 H1A116005 ZULIA MARSELIBUNGA PERMATASARI, S.H., M.H.
466 H1A116006 Lasika PrasetiaFAIZAH B, SH. MH
467 H1A116007 ARIANDIFAIZAH B, SH. MH
468 H1A116008 Muhammad NurwahidFIRMANSYAH PUTRA, S.H., M.H.
469 H1A116009 Asmina Arya NingsihFIRMANSYAH PUTRA, S.H., M.H.
470 H1A116010 KURNIA ALFAJARFIRMANSYAH PUTRA, S.H., M.H.
471 H1A116011 Iin SurbaktiFIRMANSYAH PUTRA, S.H., M.H.
472 H1A116012 Tri WulandariFIRMANSYAH PUTRA, S.H., M.H.
473 H1A116013 RIMA FITRIANAASMAWATI, SH.,M.Hum
474 H1A116014 Wardatil FitriaASMAWATI, SH.,M.Hum
475 H1A116015 Halimah Sa`diahISKANDAR ZULKARNAIN, SH., MH.
476 H1A116016 MEI MERAWATIEKO NURIYATMAN, S.H., M.H
477 H1A116017 FRAN STEVEN RIANDAEKO NURIYATMAN, S.H., M.H
478 H1A116018 DWI WIRANTOEKO NURIYATMAN, S.H., M.H
479 H1A116019 Natasha ClarindaEKO NURIYATMAN, S.H., M.H
480 H1A116020 Randa GustiawanEKO NURIYATMAN, S.H., M.H
481 H1A116021 SITI DEWANTARIEKO NURIYATMAN, S.H., M.H
482 H1A116022 RIZKI AGUNG PANGESTUEKO NURIYATMAN, S.H., M.H
483 H1A116023 SANSILIKA MEGA HELENA SIHOMBINGEKO NURIYATMAN, S.H., M.H
484 H1A116024 Ayu SusantiEKO NURIYATMAN, S.H., M.H
485 H1A116025 BRAMA YOLAN ZIKAEKO NURIYATMAN, S.H., M.H
486 H1A116026 FRANSISKA KARTIKA BR LIMBONGEKO NURIYATMAN, S.H., M.H
487 H1A116027 INDRIANIEKO NURIYATMAN, S.H., M.H
488 H1A116028 NADA RIZKI WULANDARIASNIMAWATI, S.Pd., M.Pd.
489 H1A116029 Indah Putri DamayantiASNIMAWATI, S.Pd., M.Pd.
490 H1A116030 Yana Helpi AnjaniASNIMAWATI, S.Pd., M.Pd.
491 H1A116031 IMMA LATUNIL KHAIRAASNIMAWATI, S.Pd., M.Pd.
492 H1A116032 Citra Juni WulandariASNIMAWATI, S.Pd., M.Pd.
493 H1A116033 MOHAMMAD ANDREASMAWATI, SH.,M.Hum
494 H1A116034 M. THORIQ FIRDAUSASMAWATI, SH.,M.Hum
495 H1A116035 M HASANEVALINA ALISSA, S.H., M.Hum.
496 H1A116036 AZIZAHRIRI MARIA FATRIANI, S.Sos., M.Si.
497 H1A116037 Serli Agnes Perwirawati Natalia NapoRIRI MARIA FATRIANI, S.Sos., M.Si.
498 H1A116038 BASO INRA GUNAWANRIRI MARIA FATRIANI, S.Sos., M.Si.
499 H1A116039 FITRI DWI KURNIARIRI MARIA FATRIANI, S.Sos., M.Si.
500 H1A116040 Aldi KurniawanRIRI MARIA FATRIANI, S.Sos., M.Si.
501 H1A116041 LINTAR FAUZAN SANGAJINETTY, SH., MH.
502 H1A116042 TAUPIK HIDAYATNETTY, SH., MH.
503 H1A116043 RTS NINDA TAQWIYATI HAKIMAHMOCHAMMAD FARISI, S.H., LL.M.
504 H1A116044 Reni WahyuniMOCHAMMAD FARISI, S.H., LL.M.
505 H1A116045 MIGAL ASMADINAJAMOCHAMMAD FARISI, S.H., LL.M.
506 H1A116046 ROY FRANS SIMANJUNTAKMOCHAMMAD FARISI, S.H., LL.M.
507 H1A116047 YOGI IMAM FADILAHMOCHAMMAD FARISI, S.H., LL.M.
508 H1A116048 ADAM ZULPANIMOCHAMMAD FARISI, S.H., LL.M.
509 H1A116049 TUTI AMALIAMOCHAMMAD FARISI, S.H., LL.M.
510 H1A116050 Ita RahmadaniMOCHAMMAD FARISI, S.H., LL.M.
511 H1A116051 ARYSA EKA FITRIFAIZAH B, SH. MH
512 H1A116052 Yurike Lestari PutriFAIZAH B, SH. MH
513 H1A116053 MUHAMAD SUTRIMOFAIZAH B, SH. MH
514 H1A116054 SINTA WAHYU NINGSIHFAIZAH B, SH. MH
515 H1A116055 LIDYA WAHYUNIFAIZAH B, SH. MH
516 H1A116056 Riska Dewi PratamaFAIZAH B, SH. MH
517 H1A116057 METVOLINFAIZAH B, SH. MH
518 H1A116058 ASLAMFAIZAH B, SH. MH
519 H1A116059 NUGRIANA AVICHA RISMU RIANSASYOFYAN NUR, SH.,MH.
520 H1A116060 Febri ValentinaSYOFYAN NUR, SH.,MH.
521 H1A116061 EGA SARISYOFYAN NUR, SH.,MH.
522 H1A116062 LULUK MUNJIATISYOFYAN NUR, SH.,MH.
523 H1A116063 NurabidahSYOFYAN NUR, SH.,MH.
524 H1A116064 REZALYNA OKSASYOFYAN NUR, SH.,MH.
525 H1A116065 MUHAMMAD TORIKSYOFYAN NUR, SH.,MH.
526 H1A116066 JUSELLIA EKA PUTRISYOFYAN NUR, SH.,MH.
527 H1A116067 Rima HanifahRATNA DEWI, SH.,MH.
528 H1A116068 Ariyono NugrahaRATNA DEWI, SH.,MH.
529 H1A116069 Fatkhul MuinRATNA DEWI, SH.,MH.
530 H1A116070 Joko PangaribowoRATNA DEWI, SH.,MH.
531 H1A116071 DOSIL HENOFRARATNA DEWI, SH.,MH.
532 H1A116072 IsmailRATNA DEWI, SH.,MH.
533 H1A116073 DZIKRULLAHRATNA DEWI, SH.,MH.
534 H1A116074 ABU WIRAYUDARATNA DEWI, SH.,MH.
535 H1A116075 PONNA YULIANSARIISWANDI, SH., M.H.
536 H1A116076 Putri Intan RahayuISWANDI, SH., M.H.
537 H1A116077 WULANDARIISWANDI, SH., M.H.
538 H1A116078 ALCHAIRI FAJRIATAMAISWANDI, SH., M.H.
539 H1A116080 M. ARIFINISWANDI, SH., M.H.
540 H1A116081 PUTRI ANDAYANI BR SITEPUISWANDI, SH., M.H.
541 H1A116082 Putriya AsniaISWANDI, SH., M.H.
542 H1A116083 MUHAMMAD RABIL TYASA ZARKASI, SH., MH.
543 H1A116084 SUROYOA ZARKASI, SH., MH.
544 H1A116085 MELLA SYAFITRIAA ZARKASI, SH., MH.
545 H1A116086 BOB AZAZI ZUCHRIA ZARKASI, SH., MH.
546 H1A116087 FADHILA RIZKIA ZARKASI, SH., MH.
547 H1A116088 ALAN DWI CAHYOA ZARKASI, SH., MH.
548 H1A116089 RISKA SYAPUTRIA ZARKASI, SH., MH.
549 H1A116090 EDO JUANDAA ZARKASI, SH., MH.
550 H1A116091 FIRMAN KURNIA ZAMAA ZARKASI, SH., MH.
551 H1A116092 Hana Ulfah MarianaA ZARKASI, SH., MH.
552 H1A116093 FRANANDO MANULLANGA ZARKASI, SH., MH.
553 H1A116095 AZNA YUSRA SYLVIANADr. HUSIN ILYAS, SH.,MH.
554 H1A116096 Rukyatul HasanahDr. HUSIN ILYAS, SH.,MH.
555 H1A116098 REFAN ZONNYDr. HUSIN ILYAS, SH.,MH.
556 H1A116099 Ilham KurniawanDr. HUSIN ILYAS, SH.,MH.
557 H1A116100 ROSY VENI SETIANIDr. HUSIN ILYAS, SH.,MH.
558 H1A116101 Difha FadhilaDr. HUSIN ILYAS, SH.,MH.
559 H1A116102 MisnawatiDr. HUSIN ILYAS, SH.,MH.
560 H1A116103 Abdul LathiefDr. HUSIN ILYAS, SH.,MH.
561 H1A116104 RAHMAWATI MAYASARIDr. HUSIN ILYAS, SH.,MH.
562 H1A116105 Deki. R. AbdillahDr. HUSIN ILYAS, SH.,MH.
563 H1A116106 ZUL IKHWANDr. HUSIN ILYAS, SH.,MH.
564 H1A116107 DEBORA MARSAULINA SINURATHARYADI, SH., MH.
565 H1A116108 RIKA WIDYA HASTUTIHARYADI, SH., MH.
566 H1A116109 SEPRIMALINAHARYADI, SH., MH.
567 H1A116110 FITRAH KESUMAHARYADI, SH., MH.
568 H1A116111 NAJWA SALSABILAHARYADI, SH., MH.
569 H1A116112 MESSI MAWADAHHARYADI, SH., MH.
570 H1A116113 Algina Feriza SikociHARYADI, SH., MH.
571 H1A116114 ULFA FITRIAHARYADI, SH., MH.
572 H1A116115 MUHAMMAD ADITYA NAUFALHARYADI, SH., MH.
573 H1A116116 Rahma Dwi OktavianiHARYADI, SH., MH.
574 H1A116117 BOBY WAHYUDIHARYADI, SH., MH.
575 H1A116118 MUHAMMAD RIZKIHARYADI, SH., MH.
576 H1A116119 ANDRA RIFKI AL-RASYIDSRI RAHAYU, SH.,MH.
577 H1A116120 TIRTA MUHAMMAD ANWARSRI RAHAYU, SH.,MH.
578 H1A116121 Ghozi Ul-Hak HisbullahSRI RAHAYU, SH.,MH.
579 H1A116122 RESKIKA SARISRI RAHAYU, SH.,MH.
580 H1A116124 SITI SARAHDHENY WAHYUDHI, S.H., M.H.
581 H1A116125 CITRA NUR AMALIADHENY WAHYUDHI, S.H., M.H.
582 H1A116126 AHMAD ABRAR LUBISDHENY WAHYUDHI, S.H., M.H.
583 H1A116127 MHD IMAM FACHRIAPRILLANI ARSYAD, SH, MH
584 H1A116128 Mike PrimardiAPRILLANI ARSYAD, SH, MH
585 H1A116129 NANDA NUR FITROHAPRILLANI ARSYAD, SH, MH
586 H1A116130 Pirma WindraAPRILLANI ARSYAD, SH, MH
587 H1A116131 RAHMANA ULYAAPRILLANI ARSYAD, SH, MH
588 H1A116132 RIO DIPARMAPAHLEFI, S.H., M.Kn.
589 H1A116133 IHSYAN RAHMADIPAHLEFI, S.H., M.Kn.
590 H1A116134 EGA RANTIAN KEMALASARI SITORUSPAHLEFI, S.H., M.Kn.
591 H1A116135 AKHIRUL IKHWANISKANDAR ZULKARNAIN, SH., MH.
592 H1A116136 NAHDATUN NISA MUBAIISKANDAR ZULKARNAIN, SH., MH.
593 H1A116137 Ahmad SholikinISKANDAR ZULKARNAIN, SH., MH.
594 H1A116138 MUSINA ULFA RIANYISKANDAR ZULKARNAIN, SH., MH.
595 H1A116139 HENDRI PERMANA PUTRAISKANDAR ZULKARNAIN, SH., MH.
596 H1A116140 JURMANIAIVAN FAUZANI RAHARJA, SH., MH.
597 H1A116141 DANIEL ESTOMIHI PURBAIVAN FAUZANI RAHARJA, SH., MH.
598 H1A116142 MUHAMMAD MASRURA ZARKASI, SH., MH.
599 H1A116143 DeriEVALINA ALISSA, S.H., M.Hum.
600 H1A116144 NUNUNG SUCIATIEVALINA ALISSA, S.H., M.Hum.
601 H1A116145 MUHAMMAD NASIREVALINA ALISSA, S.H., M.Hum.
602 H1A116146 CHIKA LUCIANA MEVALINA ALISSA, S.H., M.Hum.
603 H1A116147 Robby MonggarawakRATNA DEWI, SH.,MH.