DAFTAR Mahasiswa yang KRS nya TELAH di Setujui Dosen P.A
Fakultas KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
Program Studi Profesi Ners (S-1/REG)
No No MhsNama MahasiswaNama P.A
1 G1B216001 YURI AFRIZAN PAHLEVIHERWANSYAH, S.KM., M.PH.
2 G1B216002 WIZA ANGGRAINIFADLIYANA EKAWATY, M.Kep., Ns.Sp.Kep.An
3 G1B216003 DESTRIYANI RAHMINURNers. SRI MULYANI, S.Kep., M.Kep.
4 G1B216004 AFRIA REZA PURNANIYUSNILAWATI, S.Kep., Ns., M.Kep
5 G1B216005 KIKI PITALOKAYUSNILAWATI, S.Kep., Ns., M.Kep
6 G1B216006 SITI FAIZAHNURHUSNA, S.Kep., Ners. M.Kep.
7 G1B216007 FATHANIAH NABILLA CNURHUSNA, S.Kep., Ners. M.Kep.
8 G1B216008 MIRA SILVIANINURHUSNA, S.Kep., Ners. M.Kep.
9 G1B216009 FIFI AFRILLANs. NURLINAWATI, S.Kep.,M.Kep
10 G1B216010 JANNA HOIRATUN NISSANs. NURLINAWATI, S.Kep.,M.Kep
11 G1B216011 YESI SYAFUTRINs. KAMARIYAH, M.Kep
12 G1B216012 RULIYATINs. KAMARIYAH, M.Kep
13 G1B216013 PERRY HENDRAFADLIYANA EKAWATY, M.Kep., Ns.Sp.Kep.An
14 G1B216015 MAYANG DWIYULISANs. KAMARIYAH, M.Kep
15 G1B216016 RANTY EKA SAFITRINURHUSNA, S.Kep., Ners. M.Kep.
16 G1B216017 WAHYU PUTRI NINGSIHNURHUSNA, S.Kep., Ners. M.Kep.
17 G1B216018 ZULVA ARFINAINDAH MAWARTI, S.Kep.,Ners,.M.Kep
18 G1B216019 NIKEN UNDIPAWATINs. NURLINAWATI, S.Kep.,M.Kep
19 G1B216020 NURUL CHOIRIAHNs. NURLINAWATI, S.Kep.,M.Kep
20 G1B216021 EMILDA SAFITRINs. NURLINAWATI, S.Kep.,M.Kep
21 G1B216022 YULIA ASTUTINers. SRI MULYANI, S.Kep., M.Kep.
22 G1B216023 RIZKY GUSPITA FITRIINDAH MAWARTI, S.Kep.,Ners,.M.Kep
23 G1B216024 RANI ARDIANTIINDAH MAWARTI, S.Kep.,Ners,.M.Kep
24 G1B216025 FITRI AFDHALFADLIYANA EKAWATY, M.Kep., Ns.Sp.Kep.An
25 G1B216026 YUNIA MEGASARINs. DINI RUDINI, S.Kep., M.Kep
26 G1B216027 ENDAH ATIKAHNs. DINI RUDINI, S.Kep., M.Kep
27 G1B216029 ROMY SUWAHYUYUSNILAWATI, S.Kep., Ns., M.Kep
28 G1B216030 SARIYANTOYOSI OKTARINA, S.Kep., Ns., M.Kep
29 G1B216031 CHITRA MELTIA PUTRINs. DINI RUDINI, S.Kep., M.Kep
30 G1B216032 WIDIA ASRAWIYOSI OKTARINA, S.Kep., Ns., M.Kep
31 G1B216033 ARINA HIDAYATINers. SRI MULYANI, S.Kep., M.Kep.
32 G1B216034 SRI DINARTY NAINGGOLANYOSI OKTARINA, S.Kep., Ns., M.Kep
33 G1B216035 ANNA WULAN PANGGABEANYOSI OKTARINA, S.Kep., Ns., M.Kep
34 G1B216036 TESSA AMALIANs. YULIANA, S.Kep., M.Kep.
35 G1B216037 MERI ANGGRYNINs. YULIANA, S.Kep., M.Kep.
36 G1B216038 KURNIA SAFITRINs. NURLINAWATI, S.Kep.,M.Kep
37 G1B216039 OCTAVIA RACHMAWATINs. DINI RUDINI, S.Kep., M.Kep
38 G1B216040 GALLENUS MORPYNs. YULIANA, S.Kep., M.Kep.
39 G1B216041 VICTOR ETERNAL S.YOSI OKTARINA, S.Kep., Ns., M.Kep
40 G1B216042 SARI ADITYA LOKANs. YULIANA, S.Kep., M.Kep.
41 G1B216043 MARTAHIYAHNs. KAMARIYAH, M.Kep
42 G1B216044 ISTIQA RIDIANTIHERWANSYAH, S.KM., M.PH.
43 G1B216045 M. JEFRIYAN FERDINAN FRATAMAYOSI OKTARINA, S.Kep., Ns., M.Kep
44 G1B216046 KHAIRIYATINers. SRI MULYANI, S.Kep., M.Kep.
45 G1B216047 SITI NUR AISYAHYOSI OKTARINA, S.Kep., Ns., M.Kep
46 G1B216048 RIZKI FEGA NAULI. SNs. NURLINAWATI, S.Kep.,M.Kep
47 G1B216049 M. EKO SAPUTRAINDAH MAWARTI, S.Kep.,Ners,.M.Kep
48 G1B216050 KEZIA REZA OKTAVIANYNs. YULIANA, S.Kep., M.Kep.
49 G1B216051 DERI RISKI PUTRI ANs. KAMARIYAH, M.Kep
50 G1B216052 RESTI AMALYANs. YULIANA, S.Kep., M.Kep.
51 G1B216054 VISKY PERANIKANs. DINI RUDINI, S.Kep., M.Kep
52 G1B216056 MEI INDRA LESIAHERWANSYAH, S.KM., M.PH.
53 G1B216057 DWI AYU WAHYUNIHERWANSYAH, S.KM., M.PH.
54 G1B216058 NUR ID YS.PNs. KAMARIYAH, M.Kep
55 G1B216059 SUCI RAHMASARIHERWANSYAH, S.KM., M.PH.
56 G1B216061 TAJRIANI RIZQA PARDIANAHERWANSYAH, S.KM., M.PH.
57 G1B216062 RENOV SALIS ORTEGANs. KAMARIYAH, M.Kep
58 G1B216063 KASYPUL ASRONs. KAMARIYAH, M.Kep
59 G1B216064 EGEN TOGAR PRATAMANs. DINI RUDINI, S.Kep., M.Kep
60 G1B216065 CHICIA NOVITA LORANs. KAMARIYAH, M.Kep