DAFTAR Mahasiswa yang KRS nya TELAH di Setujui Dosen P.A
Fakultas KESEHATAN MASYARAKAT
Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat (S-1/REG)
No No MhsNama MahasiswaNama P.A
1 G1D114001 HERLINA RAHMIANDY AMIR, SKM., M.Kes
2 G1D114002 AFRISTI MERITHAANDY AMIR, SKM., M.Kes
3 G1D114003 DESI APRIYANTIANDY AMIR, SKM., M.Kes
4 G1D114005 SINTIA TRI HANDAYANIANDY AMIR, SKM., M.Kes
5 G1D114006 SEPTA DECELITA WAHYUNIANDY AMIR, SKM., M.Kes
6 G1D114007 DENISA MANSHUROHANDY AMIR, SKM., M.Kes
7 G1D114008 RETI INDRIYANIANDY AMIR, SKM., M.Kes
8 G1D114009 SONDANG SILVIANTA VERONICA PERTIWI SIANIANDY AMIR, SKM., M.Kes
9 G1D114010 HOLIPAHANDY AMIR, SKM., M.Kes
10 G1D114011 JULIANDA ELBARINIDWI NOERJOEDIANTO, SKM., M.Kes
11 G1D114012 VINCENCIUS ELF STEVANUSDWI NOERJOEDIANTO, SKM., M.Kes
12 G1D114013 SARI YANIDWI NOERJOEDIANTO, SKM., M.Kes
13 G1D114014 REZA DEVIA MARTADWI NOERJOEDIANTO, SKM., M.Kes
14 G1D114015 RESSY OFTAVIADWI NOERJOEDIANTO, SKM., M.Kes
15 G1D114016 SINTYA DWI ANGGRAINIDWI NOERJOEDIANTO, SKM., M.Kes
16 G1D114017 SILVIA PRIMA EARLYDWI NOERJOEDIANTO, SKM., M.Kes
17 G1D114018 RAMADHANI EKA PUTRIDWI NOERJOEDIANTO, SKM., M.Kes
18 G1D114019 VALENSIA BR NAPITUPULUDWI NOERJOEDIANTO, SKM., M.Kes
19 G1D114020 YULIZA JESIKADWI NOERJOEDIANTO, SKM., M.Kes
20 G1D114021 VENITA SEPTYANI TRUMITA ENA SARI, S.KM., M.K.M.
21 G1D114022 RESTU WAHYUNI POHANRUMITA ENA SARI, S.KM., M.K.M.
22 G1D114023 SUCI HERMANA SAPUTRIRUMITA ENA SARI, S.KM., M.K.M.
23 G1D114024 YULIA HASMI ANGRAINIRUMITA ENA SARI, S.KM., M.K.M.
24 G1D114026 FEBI RIZKA ELIZARUMITA ENA SARI, S.KM., M.K.M.
25 G1D114027 KHAIRINARUMITA ENA SARI, S.KM., M.K.M.
26 G1D114028 INDRI YULIAWATIRUMITA ENA SARI, S.KM., M.K.M.
27 G1D114029 ERICK OKTA CANTONAM. RIDWAN, M.PH.
28 G1D114030 MIRANDA DWI CAHYANIM. RIDWAN, M.PH.
29 G1D114032 UTAMI NABILA PUTRIM. RIDWAN, M.PH.
30 G1D114033 DENA TRI SOLEHAINIM. RIDWAN, M.PH.
31 G1D114034 EFA NURIN DIANSARIM. RIDWAN, M.PH.
32 G1D114036 DWI SUCIYANDA PUTRIRD. HALIM, S.KM., M.PH.
33 G1D114037 IWAN KISRARD. HALIM, S.KM., M.PH.
34 G1D114038 PUTRI OCTAVIANIRD. HALIM, S.KM., M.PH.
35 G1D114039 YOLANDA AULIA PUTRIRD. HALIM, S.KM., M.PH.
36 G1D114040 ELPRIDA SIMANJUNTAKRD. HALIM, S.KM., M.PH.
37 G1D114041 ERICK ASTRADARD. HALIM, S.KM., M.PH.
38 G1D114042 NOVIANA BUTAR-BUTARDr. UMMI KALSUM, S.KM.,M.KM.
39 G1D114043 MUTIA PUTRI UTAMIDr. UMMI KALSUM, S.KM.,M.KM.
40 G1D114044 SUCI TRIA RESTUNI DDr. UMMI KALSUM, S.KM.,M.KM.
41 G1D114045 DWI RAHMAYANTIDr. UMMI KALSUM, S.KM.,M.KM.
42 G1D114046 HARI PURNA NUGRAHADr. UMMI KALSUM, S.KM.,M.KM.
43 G1D114047 DEA BABY NABILADr. UMMI KALSUM, S.KM.,M.KM.
44 G1D114048 TESA TENIAM. RIDWAN, M.PH.
45 G1D115001 MARTHA SITOMPULANDY AMIR, SKM., M.Kes
46 G1D115002 ZULI FIRLINARUMITA ENA SARI, S.KM., M.K.M.
47 G1D115003 DWI OKTAPIONARUMITA ENA SARI, S.KM., M.K.M.
48 G1D115004 MIA OKTAVIANIRUMITA ENA SARI, S.KM., M.K.M.
49 G1D115005 YELVIA ARISMA YENTIM. RIDWAN, M.PH.
50 G1D115006 KRISTA JULITAM. RIDWAN, M.PH.
51 G1D115007 ULY AULIYAM. RIDWAN, M.PH.
52 G1D115008 ANNISA YU`THIKA M. RIDWAN, M.PH.
53 G1D115009 RAHMA PUJA AFDILLAM. RIDWAN, M.PH.
54 G1D115010 DIANA LOVITAASPARIAN, S.KM., M.Kes.
55 G1D115011 HALIMAHASPARIAN, S.KM., M.Kes.
56 G1D115012 GYANTI FERMATA SARIASPARIAN, S.KM., M.Kes.
57 G1D115013 ANGGIA SAFITRIASPARIAN, S.KM., M.Kes.
58 G1D115014 DEBY EVANDRYASPARIAN, S.KM., M.Kes.
59 G1D115016 RAHMAH FITRIASPARIAN, S.KM., M.Kes.
60 G1D115017 FEPIN JENI AMELIAASPARIAN, S.KM., M.Kes.
61 G1D115018 RIKA ANJANIASPARIAN, S.KM., M.Kes.
62 G1D115019 NURUL ZIZAH MURINAASPARIAN, S.KM., M.Kes.
63 G1D115020 APRINA WULANDARIDr. UMMI KALSUM, S.KM.,M.KM.
64 G1D115021 YOLA NUSTI AYUNIDr. UMMI KALSUM, S.KM.,M.KM.
65 G1D115022 TIARA SRI RAHAYUDr. UMMI KALSUM, S.KM.,M.KM.
66 G1D115024 MUTIADHARA AMANDARD. HALIM, S.KM., M.PH.
67 G1D115025 GENTHA SULAIMAN RUSYDIRD. HALIM, S.KM., M.PH.
68 G1D115026 FAUJIAH ABDYNIRD. HALIM, S.KM., M.PH.
69 G1D115027 FRISKA BOANG MANALURD. HALIM, S.KM., M.PH.
70 G1D115028 DYLA WIHDATI DINASRIHUBAYBAH, S.KM., M.KM.
71 G1D115029 INDAH NURUL KHOTIMAHHUBAYBAH, S.KM., M.KM.
72 G1D115030 HENNISAH MAI DANIHUBAYBAH, S.KM., M.KM.
73 G1D115031 YENI EVA SUSANTIHUBAYBAH, S.KM., M.KM.
74 G1D115032 UKHTI NEILUL FITRIHUBAYBAH, S.KM., M.KM.
75 G1D115033 NURUL FADHILAHHUBAYBAH, S.KM., M.KM.
76 G1D115034 CICI YUMILA SARIHUBAYBAH, S.KM., M.KM.
77 G1D115035 MONIKA MAYANG SARIHUBAYBAH, S.KM., M.KM.
78 G1D115036 SHAQINAHUBAYBAH, S.KM., M.KM.
79 G1D115037 ARIEF WICAKSONOHUBAYBAH, S.KM., M.KM.
80 G1D115038 SUSILA SARKIDWI NOERJOEDIANTO, SKM., M.Kes
81 G1D115039 AULIA RACHMAWATIDWI NOERJOEDIANTO, SKM., M.Kes
82 G1D115040 DEA PERMAISARIDWI NOERJOEDIANTO, SKM., M.Kes
83 G1D115041 ADELINA LIVIA VERONICADWI NOERJOEDIANTO, SKM., M.Kes
84 G1D115042 DINA SEPRINADWI NOERJOEDIANTO, SKM., M.Kes
85 G1D115044 POPI RAMADHANTI MARPAUNGM. RIDWAN, M.PH.
86 G1D115045 DINDA EZY PRISTIAM. RIDWAN, M.PH.
87 G1D115047 MUHAMMAD RIFQI AZHARYM. RIDWAN, M.PH.
88 G1D115048 PINDOANDY AMIR, SKM., M.Kes
89 G1D115049 ARIF PERNANDA SANDY AMIR, SKM., M.Kes
90 G1D115050 NURITA ELFIANIANDY AMIR, SKM., M.Kes
91 G1D115052 NANDA AGUSTIAN SIMATUPANGANDY AMIR, SKM., M.Kes
92 G1D115053 RIRIN RAMANDA PUTRIRUMITA ENA SARI, S.KM., M.K.M.
93 G1D115054 REGITA OKTAVIANIRUMITA ENA SARI, S.KM., M.K.M.
94 G1D115055 YUHANA NOPITARUMITA ENA SARI, S.KM., M.K.M.
95 G1D115057 EVI NURCHAFIFAHRUMITA ENA SARI, S.KM., M.K.M.
96 G1D115058 MUTIARA REGINADr. UMMI KALSUM, S.KM.,M.KM.
97 G1D115059 PINTIA CALDOSANDr. UMMI KALSUM, S.KM.,M.KM.
98 G1D115060 DIAH RESTU PERTIWIDr. UMMI KALSUM, S.KM.,M.KM.
99 G1D115061 ABDUL HARISDr. UMMI KALSUM, S.KM.,M.KM.
100 G1D115062 ABELLYA MILANDHADr. UMMI KALSUM, S.KM.,M.KM.
101 G1D115063 WULANDARI IRAWANRD. HALIM, S.KM., M.PH.
102 G1D115064 KHAIRUNNISARD. HALIM, S.KM., M.PH.
103 G1D115065 DES MIRATIRD. HALIM, S.KM., M.PH.
104 G1D115066 DESVI LESTARI W ANRD. HALIM, S.KM., M.PH.
105 G1D115067 RICHARD APRIALDY SRD. HALIM, S.KM., M.PH.
106 G1D115069 SHILDA MARTIA HUMAIRAASPARIAN, S.KM., M.Kes.
107 G1D115071 FITRAH ANGGINA PULUNGANASPARIAN, S.KM., M.Kes.
108 G1D115072 NURHADIASPARIAN, S.KM., M.Kes.
109 G1D115073 ANDIZA AULIAHUBAYBAH, S.KM., M.KM.
110 G1D115074 YASRIL PAHNITRAHUBAYBAH, S.KM., M.KM.
111 G1D115076 YOGA BEJA PRANDICAHUBAYBAH, S.KM., M.KM.
112 G1D115077 CHALISMA WULANDARIHUBAYBAH, S.KM., M.KM.
113 G1D115078 RIAN WAHYU SAPUTRADWI NOERJOEDIANTO, SKM., M.Kes
114 G1D115080 MUHAMMAD AZMI MDWI NOERJOEDIANTO, SKM., M.Kes
115 G1D115081 AVIA AVIVAHDWI NOERJOEDIANTO, SKM., M.Kes
116 G1D115082 HADISA FADILLADWI NOERJOEDIANTO, SKM., M.Kes
117 G1D116001 LISTA OKTARINAANDY AMIR, SKM., M.Kes
118 G1D116002 CHRISMONALISIA AMANDA PUTRIANDY AMIR, SKM., M.Kes
119 G1D116003 ADE FEBRIANTOANDY AMIR, SKM., M.Kes
120 G1D116004 Anggit ArdinnataANDY AMIR, SKM., M.Kes
121 G1D116005 Rizky AmaliaANDY AMIR, SKM., M.Kes
122 G1D116006 Siti SuherniANDY AMIR, SKM., M.Kes
123 G1D116007 Delta Intan PutriRD. HALIM, S.KM., M.PH.
124 G1D116008 AMIN AULAWIRD. HALIM, S.KM., M.PH.
125 G1D116009 Ajeng Tri Yani SafitriRD. HALIM, S.KM., M.PH.
126 G1D116010 Rosa Dwi PutriRD. HALIM, S.KM., M.PH.
127 G1D116011 YOGA TRI NUGROHORD. HALIM, S.KM., M.PH.
128 G1D116013 ENDA SETIANADr. UMMI KALSUM, S.KM.,M.KM.
129 G1D116014 SATRIA SAPUTRADr. UMMI KALSUM, S.KM.,M.KM.
130 G1D116015 APRI NUR ANISADr. UMMI KALSUM, S.KM.,M.KM.
131 G1D116016 DINTA LESTARIDr. UMMI KALSUM, S.KM.,M.KM.
132 G1D116017 NICE NURHAYATIM. RIDWAN, M.PH.
133 G1D116018 DILLA ASLAMAWADDAHM. RIDWAN, M.PH.
134 G1D116019 Fenti Nadia VistaM. RIDWAN, M.PH.
135 G1D116020 DERI SENTOSAM. RIDWAN, M.PH.
136 G1D116021 ANISAM. RIDWAN, M.PH.
137 G1D116022 Novita SariM. RIDWAN, M.PH.
138 G1D116023 SRI YUNARUMITA ENA SARI, S.KM., M.K.M.
139 G1D116024 MirwansyahRUMITA ENA SARI, S.KM., M.K.M.
140 G1D116025 Puji LestariRUMITA ENA SARI, S.KM., M.K.M.
141 G1D116026 DEFA PRIANTORUMITA ENA SARI, S.KM., M.K.M.
142 G1D116027 RIZKI DWI CAHYANIRUMITA ENA SARI, S.KM., M.K.M.
143 G1D116028 Raden Muhammad Ifwazan DarusmanASPARIAN, S.KM., M.Kes.
144 G1D116029 ADINDA DESMA MULYANIASPARIAN, S.KM., M.Kes.
145 G1D116030 NURYANITAASPARIAN, S.KM., M.Kes.
146 G1D116031 SAFITRI ANGGRAINIASPARIAN, S.KM., M.Kes.
147 G1D116032 YENI DIORITAASPARIAN, S.KM., M.Kes.
148 G1D116033 RIAMA YULLY ESTHERASPARIAN, S.KM., M.Kes.
149 G1D116034 ELA LINA RISTAASPARIAN, S.KM., M.Kes.
150 G1D116035 SYAMSUL BAHRI RKTASPARIAN, S.KM., M.Kes.
151 G1D116036 BELLA ARMIA PUTRIHUBAYBAH, S.KM., M.KM.
152 G1D116037 FEBY IRWANTIHUBAYBAH, S.KM., M.KM.
153 G1D116038 SRI RAHAYUHUBAYBAH, S.KM., M.KM.
154 G1D116039 RIESDA SISIANAHUBAYBAH, S.KM., M.KM.
155 G1D116040 INDHAN EDWARDHUBAYBAH, S.KM., M.KM.
156 G1D116041 WIJI NOVARIANTIHUBAYBAH, S.KM., M.KM.
157 G1D116042 Ida SanjayaWILLIA NOVITA EKA RINI, S.KG., M.Kes
158 G1D116043 VONY AFNACIAWILLIA NOVITA EKA RINI, S.KG., M.Kes
159 G1D116044 WINDA ERZAWILLIA NOVITA EKA RINI, S.KG., M.Kes
160 G1D116045 NIA RISKI RAMADHANIWILLIA NOVITA EKA RINI, S.KG., M.Kes
161 G1D116046 CESSI ATHALITA SATIWILLIA NOVITA EKA RINI, S.KG., M.Kes
162 G1D116047 PENTA LARA SEPTIAWILLIA NOVITA EKA RINI, S.KG., M.Kes
163 G1D116048 JEVIN ANUGRAH SAPUTRAWILLIA NOVITA EKA RINI, S.KG., M.Kes
164 G1D116049 ANSE PUTRAWILLIA NOVITA EKA RINI, S.KG., M.Kes
165 G1D116050 Ulva RahmaWILLIA NOVITA EKA RINI, S.KG., M.Kes
166 G1D116051 DWI UTARIWILLIA NOVITA EKA RINI, S.KG., M.Kes
167 G1D116052 SANDI ALFALAHOKA LESMANA S., S.KM., M.KM.
168 G1D116054 M RIZAL AFRIALMANOKA LESMANA S., S.KM., M.KM.
169 G1D116055 ENDAH PENTIANNISAOKA LESMANA S., S.KM., M.KM.
170 G1D116056 INTAN NUR AZLINOKA LESMANA S., S.KM., M.KM.
171 G1D116057 Rizka RahmadaniOKA LESMANA S., S.KM., M.KM.
172 G1D116058 LARAS AYU WULANDARIOKA LESMANA S., S.KM., M.KM.
173 G1D116059 NOVITA SARIOKA LESMANA S., S.KM., M.KM.
174 G1D116060 WAHYU DITO PRATAMAOKA LESMANA S., S.KM., M.KM.
175 G1D116061 ULFA RISMAYENIOKA LESMANA S., S.KM., M.KM.
176 G1D116062 MEGAWATIM. DODY IZHAR, S.KM., M.Kes.
177 G1D116063 ARIF BUDIMANM. DODY IZHAR, S.KM., M.Kes.
178 G1D116064 ATIKAH RAHMAHM. DODY IZHAR, S.KM., M.Kes.
179 G1D116065 MAYA NURIKAM. DODY IZHAR, S.KM., M.Kes.
180 G1D116066 NEYSA NUR ARSINDYM. DODY IZHAR, S.KM., M.Kes.
181 G1D116068 NUR ALISHAM. DODY IZHAR, S.KM., M.Kes.
182 G1D116069 APRI LUGITAM. DODY IZHAR, S.KM., M.Kes.
183 G1D116070 INDRI SRI HELMIWATIM. DODY IZHAR, S.KM., M.Kes.
184 G1D116071 Nadela AnnisaM. DODY IZHAR, S.KM., M.Kes.
185 G1D116072 SASIH MARDIANARINALDI DASWITO, SKM, M.P.H.
186 G1D116073 NYIMAS NUR JANNAHRINALDI DASWITO, SKM, M.P.H.
187 G1D116074 GHINA NABILAHRINALDI DASWITO, SKM, M.P.H.
188 G1D116075 NUR ANNISARINALDI DASWITO, SKM, M.P.H.
189 G1D116077 ULANDA NITA KURNIARINALDI DASWITO, SKM, M.P.H.
190 G1D116078 MAGDALENA CLARA CITA DEVI SIMANJUNTAKRINALDI DASWITO, SKM, M.P.H.
191 G1D116079 NISA ULKHAIRUNIRINALDI DASWITO, SKM, M.P.H.
192 G1D116080 AGNESS ALIFIANARINALDI DASWITO, SKM, M.P.H.
193 G1D116081 POPPY PRATIWIRINALDI DASWITO, SKM, M.P.H.
194 G1D116082 GUSTIKA TRISIYANIWILLIA NOVITA EKA RINI, S.KG., M.Kes
195 G1D116083 SYARIFAH BALQIS SHAHABWILLIA NOVITA EKA RINI, S.KG., M.Kes
196 G1D116084 MIFTAHUR RAHMIWILLIA NOVITA EKA RINI, S.KG., M.Kes
197 G1D116085 NURSAFIRA RIANITAWILLIA NOVITA EKA RINI, S.KG., M.Kes
198 G1D116086 SUNKAMI TERIMASELLAWILLIA NOVITA EKA RINI, S.KG., M.Kes
199 G1D116088 AFIFI ATFIWILLIA NOVITA EKA RINI, S.KG., M.Kes
200 G1D116089 AME RISKI ARNIA SINULINGGAWILLIA NOVITA EKA RINI, S.KG., M.Kes
201 G1D116090 MHD ZIRINWILLIA NOVITA EKA RINI, S.KG., M.Kes
202 G1D116091 ODJI YODIKA PUTRAWILLIA NOVITA EKA RINI, S.KG., M.Kes
203 G1D116092 AJENG NANDA PERTIWIM. DODY IZHAR, S.KM., M.Kes.
204 G1D116093 WINDRA YANTIM. DODY IZHAR, S.KM., M.Kes.
205 G1D116094 DESRANI HARDIANSIM. DODY IZHAR, S.KM., M.Kes.
206 G1D116095 RIZKA FULMA WILDANIM. DODY IZHAR, S.KM., M.Kes.
207 G1D116097 INDRI SILVIANIM. DODY IZHAR, S.KM., M.Kes.
208 G1D116098 SERLY MARFARAMITHAM. DODY IZHAR, S.KM., M.Kes.
209 G1D116099 ALFRED LUALACE GM. DODY IZHAR, S.KM., M.Kes.
210 G1D116100 RIAN KRISNADIM. DODY IZHAR, S.KM., M.Kes.
211 G1D116101 EVA PURWATIM. DODY IZHAR, S.KM., M.Kes.
212 G1D116102 JEFRI PRABOWOOKA LESMANA S., S.KM., M.KM.
213 G1D116103 AFRIDAOKA LESMANA S., S.KM., M.KM.
214 G1D116104 REINA APRILIANIOKA LESMANA S., S.KM., M.KM.
215 G1D116105 AINI ZULAIKAHOKA LESMANA S., S.KM., M.KM.
216 G1D116106 DINI DWI AMELIAOKA LESMANA S., S.KM., M.KM.
217 G1D116107 AISYAH SALSABILAOKA LESMANA S., S.KM., M.KM.
218 G1D116108 ANTONI ARTHA GULOOKA LESMANA S., S.KM., M.KM.
219 G1D116109 DINI AYU PUSPITA SARI OKA LESMANA S., S.KM., M.KM.
220 G1D116110 MUHAMMAD ZAM ZAMIOKA LESMANA S., S.KM., M.KM.
221 G1D116111 ARNITA JULIANTIOKA LESMANA S., S.KM., M.KM.
222 G1D116112 UTARI EDTIA YUNINGRUM RINALDI DASWITO, SKM, M.P.H.
223 G1D116113 NOVITA ULFIA RAHMIRINALDI DASWITO, SKM, M.P.H.
224 G1D116114 ULFIA RAHMI RINALDI DASWITO, SKM, M.P.H.
225 G1D116115 SITI LULUNNISA YUSUFRINALDI DASWITO, SKM, M.P.H.
226 G1D116117 ARISKA RETTI DELITARINALDI DASWITO, SKM, M.P.H.
227 G1D116118 WIDAD NADHIF WAFI RAHMADIRINALDI DASWITO, SKM, M.P.H.
228 G1D116119 INAS TRI RAMADHANTIRINALDI DASWITO, SKM, M.P.H.
229 G1D116120 EKA DINIARMITARINALDI DASWITO, SKM, M.P.H.
230 G1D116121 FEBRYAN ANTONIRINALDI DASWITO, SKM, M.P.H.
231 G1D116122 HILAL HAMDIKADWI NOERJOEDIANTO, SKM., M.Kes
232 G1D116123 NATASHA YAUMIL IHZADWI NOERJOEDIANTO, SKM., M.Kes
233 G1D116124 SASGIYA SAPUTRIM. RIDWAN, M.PH.
234 G1D116125 ADRIAN NOVALDOM. RIDWAN, M.PH.
235 G1D116126 ULAN ULTHA SARIDr. UMMI KALSUM, S.KM.,M.KM.
236 G1D116127 AYU HARYANIDr. UMMI KALSUM, S.KM.,M.KM.
237 G1D116129 DICKSI NAYAASPARIAN, S.KM., M.Kes.
238 G1D116130 VIVI YUNITARD. HALIM, S.KM., M.PH.
239 G1D116131 SHELVIAHUBAYBAH, S.KM., M.KM.
240 G1D116132 TIARA OKTAVIANI. SRUMITA ENA SARI, S.KM., M.K.M.
241 G1D116133 RODHIYAH MARDHIYAWILLIA NOVITA EKA RINI, S.KG., M.Kes
242 G1D116134 PUSPA MELATIOKA LESMANA S., S.KM., M.KM.
243 G1D116135 MUHAMMAD GRINALDI DASWITO, SKM, M.P.H.
244 G1D116136 DIAN ALYA RAHMANM. DODY IZHAR, S.KM., M.Kes.
245 G1D116137 JULIAN SARA PERMATAM. RIDWAN, M.PH.